REQUEST PERSONAL ACCOUNT
You can get access to the Knowledge Base by requesting your personal account.
REQUEST 30 DAY FREE TRIAL ACCOUNT
In order to try out and check the benefits of Vets-net.com you can get a free trial account.
STUDENTS CREATE ACCOUNT HERE
Students can request their account by selecting their associated college.

Corilus

Op 14 juni jl. hebben Brigitte Cornelissen (foto links) van Vets-net.com en Martin Bergonje (foto rechts) van Corilus een overeen-komst getekend om de samen-werking tussen beide partijen te formaliseren. De samenwerking omhelst niet alleen het aanbieden van het Vets-net.com abonne-ment aan de klanten van Corilus maar voorziet tevens in een samenwerking zowel interna-tionaal als op inhoudelijk vlak. Corilus en Vets-net.com gaan werken aan de integratie van de kennis van Vets-net.com met de verschillende praktijkmanage-ment systemen van Corilus.

Registreren via Corilus?

Klik hier om u via Corilus te registreren voor de Vets-net.com Knowledge Base.

On-line veterinaire kennisbank

Uit onderzoek blijkt, dat bijna 70 procent van de Nederlandse dierenartsen plannen heeft om internet binnen de praktijk in te zetten als kennisbron. Een groot gedeelte van de dierenartsen is op zoek naar informatie, die behulpzaam is bij het stellen van een diagnose of het controleren van een gestelde diagnose.

Wensen van de practicus

Internet als kennisbron voor de dierenarts? Betrouwbare veterinaire informatie is op het web moeilijk vindbaar. Daarnaast wordt geboden informatie veelal ongestructureerd aangeboden, zo vinden dierenartsen in Nederland. Er is een sterke behoefte aan een gestructureerde vorm van informatievoorziening. Veel dierenartsen wachten op een geschikte data base die dit gat kan opvullen. Deze en andere conclusies zijn belangrijke uitkomsten uit het onderzoek dat Vets-net.com heeft uitgevoerd onder 2.700 Nederlandse practici. Vets-net.com is een initiatief van directeur/eigenaar Erik Gostelie. Hij startte in 2000 met de ontwikkeling van een webapplicatie, waarin een enorme hoeveelheid "evidence based" veterinaire informatie is samengebracht. Belangrijk is, dat de informatie toegankelijk is via een voor de practicus handzame en eenvoudige internettoepassing.

De kennis data base is tot stand gekomen met medewerking van een groot aantal prominente Nederlandse en buitenlandse dierenartsen, waarvan een aantal een plaats heeft in de Board of Veterinary Advisors van Vets-net.com.

Meer dan 100.000 artikelen

Uit het onderzoek kwam naar voren dat Nederlandse dierenartsen een duidelijk beeld hebben van hun wensen en behoeften op het gebied van informatie. Zo zouden applicaties snel en eenvoudig moeten werken; zou men op trefwoord moeten kunnen zoeken en naast informatie ook diagnosestelling en therapieadviezen beschikbaar moeten hebben. Kortom, een echt kennishulpmiddel. Gostelie van Vets-net.com: "Met Vets-net.com voorkomt de praktiserend dierenarts dat er uren lang op het complete web moet worden gezocht. Vets-net.com geeft dierenartsen snel en rechtstreeks toegang tot wetenschappelijke gestructureerde veterinaire informatie."

Inmiddels draait de Engelstalige internetapplicatie ( www.vets-net.com ) al geruime tijd. Dierenartsen uit alle delen van de wereld maken gebruik van de data base. Gebruikers kunnen on-line een diagnose stellen bij zeven diersoorten: hond, kat, konijn, fret, geit, schaap en paard. Binnenkort zal ook rund worden toegevoegd. Daarnaast bevat de data base medicijnvoorschriften en therapeutische adviezen. De kennisbase bevat ook uitgebreide informatie over gedrag, voeding, ziekten en orgaansystemen. In Vets-net.com zijn meer dan 100.000 artikelen uit de internationale literatuur verwerkt. Onder leiding van Brigitte Cornelissen werken verschillende redacteuren aan uitbreiding van de kennisbase. Niet alleen staat uitbreiding van het aantal diersoorten op het programma, maar ook zullen stap voor stap aanvullende diensten worden gerealiseerd.

Door Brigitte Cornelissen (specialist chirurgie paard en binnen Vets-net.com verantwoordelijk voor de eindredactie van de veterinaire data base)

Vets-net.com & Corilus aanbod

Bij het aangaan van de overeenkomst hebben Vets-net.com en Corilus in gezamenlijkheid een actie bedacht waar de practicus profijt van kan hebben. Bij het plaatsen van een opdracht bij Corilus ter waarde van minimaal € 2.500,- ontvangt u één jaar kosteloos gebruik van de Vets-net.com data base.